Všeobecne o kurzoch

Výcviku rekreačných potápačov sa v NAUTILUSe venujeme od roku 1999, kedy sme rozšírili profesné potápanie aj o potápačskú školu.

Za dvadsaťtri rokov u nás úspešne absolvovalo potápačské kurzy vyše 1 600 klientov. Každý certifikovaný potápač obdrží po úspešnom ukončení kurzu medzinárodný preukaz platný a akceptovaný na celom svete. Našou prioritou je vzdelávať našich klientov tak, aby sa po ukončení kurzu stali zodpovednými a kvalitne vyškolenými potápačmi, rešpektujúcimi svoje zdravie, bezpečnosť svojich potápačských partnerov a životné prostredie pod vodou.

vseobecne-o-kurzoch

Kurzy vedú inštruktori, ktorí sú členmi PADI, najväčšej a na svete najrozšírenejšej výcvikovej potápačskej organizácie. Je to najprepracovanejší výcvikový systém, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť. Asociácia PADI vydala na celom svete už viac ako 25 miliónov potápačských certifikácií.

Teoretická výuka prebieha v našej klimatizovanej učebni v Bratislave – Petržalke.

Bazénový výcvik realizujeme v plavárni SOU Slovnaft vo večerných hodinách.

Ponory vo voľnej vode vrámci výcviku organizujeme v Senci na jazere Guláška, alebo na našich zájazdoch do Egypta.

logo padi1PADI je profesionálna asociácia potápačských inštruktorov (Professional Association of Diving Instructors). Od založenia v roku 1966 stanovuje program výcvikových kurzov, pripravuje a vydáva edukačné materiály a normy, pravidelne sleduje a kontroluje ich kvalitu, školí inštruktorov, vydáva im osvedčenia a svojim profesionálnym členom poskytuje všestrannú podporu. Profesionalita inštruktorov a potápačských stredísk PADI je taká vysoká, že osvedčenia vydávané PADI získali vo svete najlepšiu povesť. Preukazy našich klientov sú vystavené priamo v európskej centrále v Bristole a každého potápača zaradeného do jej databázy môže PADI inštruktor cez internet kedykoľvek a kdekoľvek na svete skontrolovať. Viac na : www.padi.com.

2

Kvalitu výuky potrvdzujú aj získané certifikáty zhody výuky s normami EÚ. Od roku 2004 je PADI certifikovaná pre potápačský výcvik podľa noriem ISO 11121, ISO 24801-1, ISO 24801-2, ISO 24801-3, ISO 11107, ISO 24802-1, ISO 24802-2 a pre služby poskytovateľov služieb v rekreačnom potápaní ISO 24803.


3
V júni 2003 vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Potápačskej škole NAUTILUS na základe odporúčania Akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry Potvrdenie o akreditácii. Potápačská škola NAUTILUS sa tak stala prvou oficiálne akreditovanou školou na Slovensku, ktorá vzdeláva v systéme PADI.


3Potápačská škola NAUTILUS získala v apríli v roku 2005 štatút certifikované PADI Dive Center a je registrovaná pod číslom: s-35136. Podmienkou získania štatútu certifikovaného diving centra je komplexnosť poskytovaných služieb výuky potápačov v rôznych výcvikových stupňoch na jednom mieste so stálym personálom a pravidelnou otváracou dobou, predaj výstroja a služieb, jeho údržby a opravy, plnenie potápačských fliaš, tiež organizovanie potápačských ciest.