Zdokonaľovacie kurzy

Advanced Open Water Diver

Kurz pre pokročilých potápačov vo voľnej vode PADI Advanced Open Warter Diver je zameraný na rozšírenie schopností a potápačských skúsenostíi. Otvára vám nové dimenzie podvodného sveta a nové možnosti v potápaní do väčších hĺbok, v noci, učí navigáciu pod vodou, potápanie z lode, nachádzanie a vyzdvihovanie predmetov, potápanie na vraky, podvodné fotografovanie a iné. Vstupná kvalifikácia je Open Water Diver alebo ekvivalent z iných výcvikových systémov.

Ak sa obávate dlhých lekcií v učebni, zabudnite! V tomto programe sa budete učiť potápať – potápaním. Kurz kladie dôraz na skutočný svet, na rozvoj praktických zručností prostredníctvom praxe a skúseností priamo vo voľnej vode. Svoje vedomosti si doplníte prostredníctvom štúdia podľa vášho vlastného výberu a prostredníctvom brífingov s vaším inštruktorom. Vo variabilnej schéme si sami vyberáte aktivity, ktoré chcete vyskúšať a na základe miestnych potápačských podmienok flexibilne stanovíme časový harmonogram.

V kurze Advanced Open Water Diver absolvujete pod vedením svojich inštruktorov päť špecializovaných ponorov, z toho ako povinné – hĺbkový a navigačný ponor, plus ďalšie tri ponory podľa vlastného výberu a miestnych podmienok (ponor z lode, v prúde, k vraku, nočný ponor, v suchom obleku, majstrovské vyvažovanie, potápanie vo vyšších nadmorských výškach atď). Tento program maximálne akcentuje praktické potápanie vo voľnej vode, na samotné ponory sa budete pripavovať najskôr individuálnym štúdiom a interakciou s vaším inštruktorom počas brífingov pred samotným ponorom.

advanced-kurz

Absolvent kurzu Advanced Open Water Diver obdrží medzinárodný potápačský preukaz vyššieho stupňa, ktorý ho oprávňuje plánovať a uskutočňovať ponory do maximálnej hĺbky 40 metrov. V mnohých náročnejších potápačských lokalitách na svete je stupeň Advanced Open Water Diver základnou podmienkou pre účasť na ponoroch.

Preto sme v NAUTILUSe presvedčení, že kurz Advanced Open Water Diver je najlepšie absolvovať hlavne v moriach. Najvhodnejšia príležitosť je počas nami organizovaných potápačských zájazdov. Ponory len v slovenských jazerách neumožnia overiť si schopnosti v prúdoch, v slanej vode, na rífoch, v kŕdľoch rýb, na veľkých potápačských lodiach v morskom a oceánskom priestore. Ak však niekto obľubuje naše studenšie vody a chce pokročiť vo svojich potápačských schopnostiach u nás, radi prispôsobíme program výcvik jeho požiadavkám. Termíny kurzov nájdete tu.

Cena kurzu Advanced Open Water Diver organizovaného na Slovensku je 259€, obsahuje elektronický výukový manuál v slovenskom jazyku, teoretickú prípravu, päť špecializovaných ponorov, plnenie fliaš vzduchom, vydanie certifikátu a medzinárodného preukazu.

Kurz organizovaný počas našich zahraničných potápačských ciest stojí 199€.

Termíny PADI AOWD kurzov pre pokročilých potápačov

Termín Kurz Teória Možnosť ukončenia Cena Prihlásenie
jún – júl AOWD1 Nautilus SR / Egypt 259€ / 199€ Prihlásiť
júl – august AOWD2 Nautilus SR / Egypt 259€ / 199€ Prihlásiť
august – september AOWD3 Nautilus SR / Egypt 259€ / 199€ Prihlásiť

Presný termín a rozvrh kurzu flexibilne prispôsobujeme potrebám záujemcov.

Všetky kurzy pre pokročilých (AOWD) je možné ukončiť v miestnych podmienkach alebo tiež v priebehu nami organizovaných potápačských zájazdov. Podrobnejšie informácie o našich zájazdoch nájdete v sekcii „Cesty„.

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


Rescue Diver

Kurz je určený skúseným potápačom. Je zameraný na rozšírenie ich vedomostí a zručností pri potápačskej záchrane, predstavuje mnohé krízové situácie pri potápaní a učí ich zvládať. Minimálna vstupná kvalifikácia je Advanced Open Water Diver alebo ekvivalent, absolvovanie kurzu prvej pomoci s CPR.

Počas záchranárskeho kurzu si potápači v reálnych podmienkach nacvičia zvládanie sebazáchranných techník, správnej reakcie a manažmentu záchrany potápačov v strese či v panike, scenáre hľadania a záchrany potápača po vodou a na hladine. V teoretickej príprave sa podrobnejšie zaoberajú potápačskou technikou, potápačskými nehodami a ochoreniami a spôsobu účinnej špecifickej poskytnutia pomoci.

Podmienkou ukončenia záchranárskeho potápačského kurzu je aj absolvovanie špecializovanhé kurzu prvej pomoci a poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie EMERGENCY FIRST RESPONSE.

rescue-kurz

Cena kurzu Rescu Diver je 297€ a zahŕňa teoretickú výuku, videoprojekciu, tréningové lekcie v bazéne a vo voľnej vode, tabuľku zvládania potápačských nehôd, certifikát a vydanie medzinárodného preukazu. Špecializačný kurz prvej pomoci EFR stojí 99€ s medzinárodnou certifikáciou.

Kurz predstavuje špecializačnú prípravu nezdravotníckych laikov a potápačov, ktorí sa naučia správne reagovať a zvládnúť životohrozujúce núdzové situácie alebo zranenia. Absolvovanie kurzu je aj podmienkou pre získanie certifikácie potápača záchranára Rescue Diver.

V dvoch častiach kurzu (Primary & Secondary Care) sa prehlbujú teoretické poznatky a praktickým nácvikom sa rozvíjajú záchranárske techniky a zručnosti pri núdzových a životohrozujúcich situáciách. Vedomosti sa overujú testom a dôraz sa kladie na overenie záchranárskych zručností praktickou skúškou zvládnutia realistického scenára poskytovania prvej pomoci.

Predmetom výcviku je správne poskytovanie kardiopulmonálnej resuscitácie, posúdenie núdzovej situácie, základného vyšetrenia a určenia správneho postupu ošetrovania pacienta a riadenia záchrannej situácie do príchodu profesionálnych záchranárov.

Kurz PADI RESCUE DIVER na rok 2019

Termín Kurz Teória Praktická časť Cena Prihlásenie
jún 2019 Rescue Nautilus Bazén Slovnaft / Voľná voda (Draždiak /Senec) 297.00€ + 99.00€ EFR* kurz Prihlásiť
júl 2019 Rescue Nautilus Bazén Slovnaft / Voľná voda (Draždiak /Senec) 297.00€ + 99.00€ EFR* kurz Prihlásiť

*EFR (emergency first response) kurz prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie je neoddeliteľnou súčasťou celého kurzu

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


Divemaster

Kurz je určený pre najskúsenejších potápačov. Po jeho skončení sa absolvent stáva priamo členom PADI a môže sa stať profesionálnym potápačom, ktorý je oprávnený samostatne viesť ponory, asistovať pri výcviku potápačov a samostatne viesť niektoré PADI vzdelávacie programy.

divemaster-kurz

Predpokladom pre absolvovanie kurzu je vek minimálne 18 rokov, vstupná kvalifikácia Rescue Diver alebo ekvivalent, absolvovanie kurzu EMERGENCY FIRST RESPONSE maximálne v rozmedzí posledných 24 mesiacov a minimálny počet 60 absolvovaných ponorov. V cene kurzu je zahrnutá teoretická príprava, potrebné výukové materiály, tréning v bazéne a vo voľnej vode, plnenie fliaš, certifikát o absolvovaní. V cene nie je zahrnutý certifikačný poplatok do PADI.

Zaujal vás kurz Divemaster?

Kontaktujte nás pre overenie termínu!

  

Top