fbpx

Zdokonaľovacie kurzy

PADI Advanced Open Water Diver

Kurz pre pokročilých potápačov vo voľnej vode PADI Advanced Open Warter Diver je zameraný na rozšírenie schopností a potápačských skúsenostíi. Otvára vám nové dimenzie podvodného sveta a nové možnosti v potápaní do väčších hĺbok, v noci, učí navigáciu pod vodou, potápanie z lode, nachádzanie a vyzdvihovanie predmetov, potápanie na vraky, podvodné fotografovanie a iné. Vstupná kvalifikácia je Open Water Diver alebo ekvivalent z iných výcvikových systémov.

Ak sa obávate dlhých lekcií v učebni, zabudnite! V tomto programe sa budete učiť potápať – potápaním. Kurz kladie dôraz na skutočný svet, na rozvoj praktických zručností prostredníctvom praxe a skúseností priamo vo voľnej vode. Svoje vedomosti si doplníte prostredníctvom štúdia podľa vášho vlastného výberu a prostredníctvom brífingov s vaším inštruktorom. Vo variabilnej schéme si sami vyberáte aktivity, ktoré chcete vyskúšať a na základe miestnych potápačských podmienok flexibilne stanovíme časový harmonogram.

V kurze Advanced Open Water Diver absolvujete pod vedením svojich inštruktorov päť špecializovaných ponorov, z toho ako povinné – hĺbkový a navigačný ponor, plus ďalšie tri ponory podľa vlastného výberu a miestnych podmienok (ponor z lode, v prúde, k vraku, nočný ponor, v suchom obleku, majstrovské vyvažovanie, potápanie vo vyšších nadmorských výškach atď). Tento program maximálne akcentuje praktické potápanie vo voľnej vode, na samotné ponory sa budete pripavovať najskôr individuálnym štúdiom a interakciou s vaším inštruktorom počas brífingov pred samotným ponorom.

advanced-kurz

Absolvent kurzu Advanced Open Water Diver obdrží medzinárodný potápačský preukaz vyššieho stupňa, ktorý ho oprávňuje plánovať a uskutočňovať ponory do maximálnej hĺbky 40 metrov. V mnohých náročnejších potápačských lokalitách na svete je stupeň Advanced Open Water Diver základnou podmienkou pre účasť na ponoroch.

Preto sme v NAUTILUSe presvedčení, že kurz Advanced Open Water Diver je najlepšie absolvovať hlavne v moriach. Najvhodnejšia príležitosť je počas nami organizovaných potápačských zájazdov. Ponory len v slovenských jazerách neumožnia overiť si schopnosti v prúdoch, v slanej vode, na rífoch, v kŕdľoch rýb, na veľkých potápačských lodiach v morskom a oceánskom priestore. Ak však niekto obľubuje naše studenšie vody a chce pokročiť vo svojich potápačských schopnostiach u nás, radi prispôsobíme program výcvik jeho požiadavkám. Termíny kurzov nájdete tu.

Cena kurzu Advanced Open Water Diver organizovaného na Slovensku je 279€, obsahuje elektronický výukový manuál v slovenskom jazyku, teoretickú prípravu, päť špecializovaných ponorov, plnenie fliaš vzduchom, vydanie certifikátu a medzinárodného preukazu.

Kurz organizovaný počas našich zahraničných potápačských ciest stojí 229€.

Termíny PADI Advanced Open Water Diver kurzov pre pokročilých potápačov

Termín Kurz Teória Možnosť ukončenia Cena Prihlásenie
máj – jún AOWD1 Nautilus Zrušený 279€ / 229€ Prihlásiť
jún – júl AOWD2 Nautilus Ukončený 279€ / 229€ Prihlásiť
august – september AOWD3 Nautilus Ukončený 279€ / 229€ Prihlásiť

Presný termín a rozvrh kurzu flexibilne prispôsobujeme potrebám záujemcov.

Všetky kurzy pre pokročilých (AOWD) je možné ukončiť v miestnych podmienkach alebo tiež v priebehu nami organizovaných potápačských zájazdov. Podrobnejšie informácie o našich zájazdoch nájdete v sekcii „Cesty„.

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


PADI Rescue Diver

Kurz je určený skúseným potápačom. Je zameraný na rozšírenie ich vedomostí a zručností pri potápačskej záchrane, predstavuje mnohé krízové situácie pri potápaní a učí ich zvládať. Minimálna vstupná kvalifikácia je Advanced Open Water Diver alebo ekvivalent, absolvovanie kurzu prvej pomoci s CPR.

Počas záchranárskeho kurzu si potápači v reálnych podmienkach nacvičia zvládanie sebazáchranných techník, správnej reakcie a manažmentu záchrany potápačov v strese či v panike, scenáre hľadania a záchrany potápača po vodou a na hladine. V teoretickej príprave sa podrobnejšie zaoberajú potápačskou technikou, potápačskými nehodami a ochoreniami a spôsobu účinnej špecifickej poskytnutia pomoci.

Podmienkou ukončenia záchranárskeho potápačského kurzu je aj absolvovanie špecializovanhé kurzu prvej pomoci a poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie Emergency First Response.

rescue-kurz

Cena kurzu Rescu Diver je 297€ a zahŕňa teoretickú výuku, videoprojekciu, tréningové lekcie v bazéne a vo voľnej vode, tabuľku zvládania potápačských nehôd, certifikát a vydanie medzinárodného preukazu. Špecializačný kurz prvej pomoci EFR stojí 99€ s medzinárodnou certifikáciou.

Kurz predstavuje špecializačnú prípravu nezdravotníckych laikov a potápačov, ktorí sa naučia správne reagovať a zvládnúť životohrozujúce núdzové situácie alebo zranenia. Absolvovanie kurzu je aj podmienkou pre získanie certifikácie potápača záchranára Rescue Diver.

V dvoch častiach kurzu (Primary & Secondary Care) sa prehlbujú teoretické poznatky a praktickým nácvikom sa rozvíjajú záchranárske techniky a zručnosti pri núdzových a životohrozujúcich situáciách. Vedomosti sa overujú testom a dôraz sa kladie na overenie záchranárskych zručností praktickou skúškou zvládnutia realistického scenára poskytovania prvej pomoci.

Predmetom výcviku je správne poskytovanie kardiopulmonálnej resuscitácie, posúdenie núdzovej situácie, základného vyšetrenia a určenia správneho postupu ošetrovania pacienta a riadenia záchrannej situácie do príchodu profesionálnych záchranárov.

Kurz PADI Rescue Diver na rok 2020

Termín Kurz Teória Praktická časť Cena Prihlásenie
1.6  2020 Rescue Nautilus Bazén Slovnaft / Voľná voda (Draždiak /Senec) 297.00€ + 99.00€ EFR* kurz Prihlásiť
jeseň 2020 Rescue Nautilus Bazén Slovnaft / Voľná voda (Draždiak /Senec) 297.00€ + 99.00€ EFR* kurz Prihlásiť

*EFR (Emergency First Response) kurz prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie je neoddeliteľnou súčasťou celého kurzu

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


PADI Divemaster

Kurz je určený pre najskúsenejších potápačov. Po jeho skončení sa absolvent stáva priamo členom PADI a môže sa stať profesionálnym potápačom, ktorý je oprávnený samostatne viesť ponory, asistovať pri výcviku potápačov a samostatne viesť niektoré PADI vzdelávacie programy.

divemaster-kurz

Predpokladom pre absolvovanie kurzu je vek minimálne 18 rokov, vstupná kvalifikácia Rescue Diver alebo ekvivalent, absolvovanie kurzu Emergency First Response maximálne v rozmedzí posledných 24 mesiacov a minimálny počet 60 absolvovaných ponorov. V cene kurzu 599€ je zahrnutá teoretická príprava, potrebné výukové materiály vrátane povinného PADI Inštruktorského manuálu, tréning v bazéne a vo voľnej vode, plnenie fliaš, certifikát o absolvovaní. V cene nie je zahrnutý certifikačný poplatok do PADI.

Zaujal vás kurz PADI Divemaster?

Kontaktujte nás pre overenie termínu!

  

Top