Zdokonaľovacie kurzy

PADI Advanced Open Water Diver

Kurz pre pokročilých potápačov vo voľnej vode PADI Advanced Open Warter Diver je zameraný na rozšírenie schopností a potápačských skúseností. Otvára vám nové dimenzie podvodného sveta a nové možnosti v potápaní do väčších hĺbok, v noci, učí navigáciu pod vodou, potápanie z lode, vyzdvihovanie predmetov, potápanie na vraky, podvodné fotografovanie a iné. Vstupná kvalifikácia je Open Water Diver alebo ekvivalent z iných výcvikových systémov.

V tomto programe sa budete učiť potápať – potápaním. Kurz kladie dôraz na skutočný svet, na rozvoj praktických zručností prostredníctvom praxe a skúseností priamo vo voľnej vode. Svoje vedomosti si doplníte prostredníctvom štúdia podľa vášho vlastného výberu a prostredníctvom brífingov s vaším inštruktorom. Vo variabilnej schéme si sami vyberáte aktivity, ktoré chcete vyskúšať a na základe miestnych potápačských podmienok flexibilne stanovíme časový harmonogram.

V kurze Advanced Open Water Diver absolvujete pod vedením svojich inštruktorov päť špecializovaných ponorov, z toho ako povinné – hĺbkový a navigačný ponor, a ďalšie tri ponory podľa vlastného výberu a miestnych podmienok (ponor z lode, v prúde, k vraku, nočný ponor, v suchom obleku, majstrovské vyvažovanie, potápanie vo vyšších nadmorských výškach atď).

advanced-kurz

Absolvent kurzu Advanced Open Water Diver obdrží medzinárodný potápačský preukaz vyššieho stupňa, ktorý ho oprávňuje plánovať a uskutočňovať ponory do maximálnej hĺbky 40 metrov.

Preto sme v NAUTILUSe presvedčení, že kurz Advanced Open Water Diver je najlepšie absolvovať hlavne v moriach. Najvhodnejšia príležitosť je počas našich potápačských zájazdov. Ponory len v slovenských jazerách neumožnia overiť si schopnosti v prúdoch, v slanej vode, na rífoch, na veľkých potápačských lodiach v morskom a oceánskom priestore. Ak však niekto obľubuje naše studenšie vody a chce pokročiť vo svojich potápačských schopnostiach u nás, radi prispôsobíme program výcvik jeho požiadavkám. Termíny kurzov nájdete tu.

Cena kurzu Advanced Open Water Diver organizovaného na Slovensku je 299€, obsahuje elektronický výukový manuál v slovenskom jazyku, teoretickú prípravu, päť špecializovaných ponorov, plnenie fliaš vzduchom, vydanie certifikátu a medzinárodného preukazu.

Cena kurzu absolvovaného počas nášho potápačského zájazdu v Egypte je 249€.

Termíny PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER kurzov pre pokročilých potápačov na rok 2023

TermínKurzTeóriaMožnosť ukončeniaCena
podľa záujmuAOWD skupinovýNAUTILUSSenec a Čierna Voda299 €
počas zájazdu v EgypteAOWD skupinovýNAUTILUSHurghada249 €

Presný termín a rozvrh kurzu flexibilne prispôsobujeme potrebám záujemcov.

Kurzy pre pokročilých Advanced Open Water Diver je možné ukončiť v miestnych podmienkach alebo počas našich potápačských zájazdov v Egypte. Podrobnejšie informácie o našich zájazdoch nájdete v sekcii „Cesty„.

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


PADI Rescue Diver

Kurz je určený pre skúsených potápačov, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje poznatky a praktické schopnosti pre zvládnutie možných núdzových situácií pri potápaní. Nadväzuje na vedomosti získané v základných kurzoch. Vstupnou kvalifikáciou je Advanced Open Water Diver a špecializačný kurz prvej pomoci (EFR).

Teoretická príprava je zameraná na podrobnejšie oboznámenie sa s potápačskou technikou a možnými potápačskými nehodami. Získaním informácií o najčastejších problémoch a ochoreniach v súvislosti s vodným prostredím sa účastníci kurzu naučia správne zhodnotiť podmienky a reagovať na vzniknutú kritickú situáciu. V praktickej časti sa v kontrolovaných podmienkach simulujú možné hraničné scenáre pri potápaní a nacvičujú sa spôsoby ich najlepšieho riešenia tak, aby bola pomoc záchranára dobre organizovaná a efektívna.

rescue-kurz

V kurze frekventanti nadobudnú sebadôveru a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, naučia sa pomôcť potápačovi v panike, nereagujúcemu potápačovi alebo potápačovi v bezvedomí. Znalosti z navigácie si prehĺbia pri nácviku rôznych spôsobov vyhľadávania strateného potápača.

Zodpovedný potápač sa neorientuje iba na seba, pozoruje okolie, snaží sa predvídať problémy, predchádzať im a mať zodpovedný prístup k bezpečnému potápaniu. Cena kurzu Rescue Diver je 339€ vrátane certifikačného poplatku.

Kurz PADI Rescue Diver na rok 2023

TermínKurzTeóriaPraktická časťCena
Jar 2023RescueNAUTILUSBazén / Voľná voda (Draždiak /Senec)339€ + 119€ EFR* kurz
Jeseň 2023RescueNAUTILUSBazén / Voľná voda (Draždiak /Senec)339€ + 119€ EFR* kurz

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


Kurz Emergency First Response – EFR

Kurz predstavuje špecializačnú prípravu nezdravotníckych laikov na správne poskytnutie pomoci pri úraze alebo v núdzovej situácii v súvislosti s potápaním.

Predmetom výcviku je posúdenie núdzovej situácie, zvládnutie základného vyšetrenia postihnutého, určenie správneho postupu ošetrovania, účinné poskytnutie kardiopulmonálnej resuscitácie a menežment záchrannej akcie do príchodu profesionálnych záchranárov.

V dvoch častiach kurzu (Primary & Secondary Care) sa rozširujú teoretické poznatky a praktickým nácvikom sa rozvíjajú záchranárske techniky a zručnosti pri núdzových a život ohrozujúcich situáciách. Vedomosti sa overujú písomným teoretickým testom. Dôraz sa kladie na overenie zručností praktickou skúškou riešenia modelového scenára poskytovania prvej pomoci. Cena kurzu Emergency First Response vrátane certifikačného poplatku je 119€.

Absolvovanie kurzu je podmienkou pre získanie certifikácie potápača záchranára Rescue Diver.

Vybrali ste si? Prihláste sa na kurz

  


PADI Divemaster

Kurz je určený pre najskúsenejších potápačov. Po jeho skončení sa absolvent stáva priamo členom PADI a môže sa stať profesionálnym potápačom, ktorý je oprávnený samostatne viesť ponory, asistovať pri výcviku potápačov a samostatne viesť niektoré PADI vzdelávacie programy.

divemaster-kurz

Predpokladom pre absolvovanie kurzu je vek minimálne 18 rokov, vstupná kvalifikácia Rescue Diver alebo ekvivalent, absolvovanie kurzu Emergency First Response maximálne v rozmedzí posledných 24 mesiacov a minimálny počet 60 absolvovaných ponorov. V cene kurzu 699€ je zahrnutá teoretická príprava, potrebné výukové materiály vrátane povinného PADI Inštruktorského manuálu, tréning v bazéne a vo voľnej vode, plnenie fliaš, certifikát o absolvovaní. V cene nie je zahrnutý certifikačný poplatok do PADI.

Zaujal vás kurz PADI Divemaster?

Kontaktujte nás pre overenie termínu!