NAUTILUS Potápačské centrum

Košík 0,00 
0

Váš košík

0
Medzisúčet: 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Potápačské práce pod vodou

Profesionálne potápanie v najnáročnejších podmienkach

Práce pod vodou nie sú bežným potápaním, je to profesionálne potápanie s profesionálnou technikou. Profi potápači sú skúsení a zruční pracovníci schopní zasahovať v náročných podmienkach. Našou snahou je vyhovieť zákazníkovi formou komplexných dodávok. Komplexnosť práce firmy spočíva práve v snahe zabezpečiť realizáciu potápačských prác od projektu až po odovzdanie do užívania.

Potápačské stavebno-montážne práce, na ktoré sa zameriavame, sú často spojené s využitím takých technologických postupov, ktoré sa pre nemožnosť štandardných postupov používajú len zriedka.

Súčasťou našej potápačskej práce sú revízie a obhliadky vodných stavieb, opravy česiel a hradení, čistenie studní, kladenie káblov a potrubí pod vodou, opravy stavebných častí vodných diel, ich betonáž či opancierovanie, hydroizolácie nádrží a bazénov a kontroly a opravy krytia plynovodov a iných vedení v riekach, spevňovanie mostových konštrukcií, izolácie už zaplavených priestorov a pod. Práce realizujú skúsení potápači, ktorí sa podieľali na mnohých prácach v korytách riek, na dne jazier alebo v nádržiach. Kolektív našich pracovníkov tvoria výlučne certifikovaní potápači s kvalifikáciami profesných potápačov.

Referencie

 • stavebné práce pod vodou na SVD Gabčíkovo – Nagymaros
 • stavebné práce pod vodou na VD Žilinazhybky VTL plynovodu pod dno riek Hornád a Hron
 • izolácie priesakov zásobníka požiarnej vody OD Makro v Prahe
 • opravy piliera mosta v Žaškove a Valaskej po povodni
 • izolácie dna dolnej rejdy VD Selice
 • oprava krytia ropovodu Družba v koryte Váhu v lokalite Hlohovec
 • revízie hradiacich prvkov a betónových konštrukcií vodných stavieb Hriňová a Môťová
 • vyprosťovanie zavalených ťažobných drapákov štrkovísk ALAS a Sehring
 • oprava opláštenia zatopenej sekcie plaváka plávajúceho bagra štrkovne Vysoká pri Morave
 • oprava uzáverov Vodnej nádrže Hnusnô
 • oprava merania na VD Veľké Kozmálovce
 • rezanie larsenových stien pod vodou pri výstavbe mosta Apollo v Bratislave
 • oprava krytia VTL plynových potrubí cez toky riek v SR