NAUTILUS Potápačské centrum

Košík 0,00 
0

Váš košík

0
Medzisúčet: 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Zemné a stavebné práce

Potápačské a stavebné práce s využitím ťažkej techniky s dlhým dosahom

V potápačskom centre NAUTILUS pracujú kvalifikovaní a skúsení odborníci, no okrem ľudí disponujeme aj výkonnou a kvalitnou technikou. Vlastníme pásové bagre KOMATSU s výložníkom SUPERLONGFRONT o dĺžke 15 metrov a 18 metrov. Tieto bagre sú ideálne na revitalizáciu a protipovodňové opatrenia čistením a prehlbovaním kanálov a nádrží, svahovanie a úpravu brehov tokov a riek, ťažbu štrkopieskov alebo kalov. Pri použití klasických ramien vykonávame všetky bežné zemné a výkopové práce pri hĺbení stavebných jám, skrývok ornice či výkopoch pri líniových stavbách. Spolupracujeme tiež pri kladení potrubí pod dno riek či pri opravách ich krytia.

V rámci protipovodňových opatrení na zvýšenie retenčného objemu vodných nádrží, revitalizácie jazier, prehlbovanie a čistenie dna kanálov používame sací bager USB J20 alebo WATERMASTER. Tieto plávajúce bagre transportujú odsatý sediment potrubím na sedimentačnú depóniu alebo sa dá sediment ďalším procesom spracovania folikuláciou zhustiť a likvidovať uložením na skládkach.

Podvodný buldozér Komatsu D155W je stroj s hmotnosťou 43 ton, ktorý je určený pre práce do hĺbky 7 metrov. Je to ťažobný stroj pre výkon prác v ťažko prístupnom teréne, rozrušovanie a výkop dna, jeho úpravu a opevnenie navážaním kameňa alebo svahovanie pod vodnou hladinou.

Sme držiteľmi certifikátov implementácie manažérstva kvality ISO 9001, systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a manažérskeho systému riadenia v projektoch ISO 10006.

Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality našej práce

Referencie

 • Revitalizácia Rusovských ostrovov pre Vodohospodársku výstavbu š.p.
 • Prehĺbenie koryta Dunaja pod Starým mostom v Bratislave pre demontáž mostovky
 • Revitalizácia močiara Istragov – úprava koryta prívodu pre Vodohospodársku výstavbu š.p.
 • Vyčistenie koryta Mlynského náhonu v lokalite Nové Zámky pre SRZ Rada Žilina
 • Sprietočnenie ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena pre Vodohospodársku výstavbu š.p. a Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • Výkop kalov z nádrže bioplynovej stanice pre BPS Huncovce s.r.o.
 • Výkop sedimentov z dna prístavného bazéna zimného prístavu Bratislava pre MBL a.s.
 • Revitalizácia ramena Dunaja v oblasti Medveďova pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • Vyťaženie nánosov z VN Nesluša pre Slovenský rybársky zväz
 • Odkop horúcej strusky na ďalšie spracovanie bagrom s dlhým dosahom v ArcelorMittal Ostrava pre Ecocoal s.r.o.
 • Prečistenie jazier v golfovom rezorte v Šajdíkových Humenciach pre PGR Senica a.s
 • Svahovanie skládky TKO Myslava v Košiciach pre EU-GROUP a.s.
 • Prekládky VTL plynovodov DN 1200 pod dno riek Laborec a Hron pre BMS Bojnanský s.r.o.
 • Protipovodňová ochrana k.ú. Bernolákovo – 1.-3.etapa na Čiernej vode pre obec Bernolákovo
 • Protipovodňová ochrana obce Vozokany na toku Čiernej vody pre obec Vozokany
 • Protipovodňová ochrana a revitalizácia mŕtveho ramena Čiernej vody pre OZ EKOpark
 • Záchranné protipovodňové a zabezpečovacie práce pre SVP, š.p. OZ Košice na toku rieky Poprad v lokalite Nižné Ružbachy v čase povodne a ľadochodu
 • Rekultivácia skládky TKO Myslina Humenné pre ICOMA s.r.o.
 • Výkop stavebných jám až do hĺbky 11m na ČOV Fiľakovo a Holíč pre COMBIN Banská Štiavnica
 • Výkop štrkopieskov z vody bagrom so SLF ramenom pre ILKA s.r.o. v lokalite Nový Svet
 • Prehĺbenie jazera v lokalite Šajdíkove Humence pre KERKOSAND s.r.o.
 • Čistenie rybníkov v lokalite Vrbov pre PIEMONT s.r.o.
 • Výkopové práce pri prekládke VTL plynových potrubí – prechod rieky Topľa pre STREICHER SK a.s.
 • Záchranné a protipovodňové práce počas 3. stupňa povodňovej aktivity technikou s dlhým dosahom v povodí rieky Poprad, Jakubianka, Šambronka v lokalitách Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Podolínec, Plavnica, Matysová, Malý Lipník a Hraničné pre Obvodný úrad Stará Ľubovňa a SVP, š.p. OZ Košice Správa Dunajca a Popradu
 • Vyťaženie hnedouhoľných kalov z odkaliska bage Cígeľ  bagrom s dlhým dosahom pre Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
 • Výkop kalov a čistenie rybníka Telekto pre Obec Tešedíkovo
 • Čistenie kalových nádrží štrkovne Podunajské Biskupice pre HOLCIM a.s.
 • Odkop rampy stavebnej jamy s bagrom s ramenom Superlongfront stavby Centrál v Bratislave pre DOPRASTAV a. s.
 • Revitalizácia – odsávanie sedimentov a úprava dna v RO RUDAVA pre obec Malé Leváre
 • Prehĺbenie koryta Váhu podvodným dozérom a opevnenie brehov v 3 km úseku v Žiline pod VD Žilina pre Váhostav-SK a.s.
 • Odsávanie sedimentov z dna VD Kozmálovce pre ŠVP, š.p. OZ Povodie Hrona, Levice
 • Odstránenie sedimentov a prehĺbenie Seligovho jazera TEKO a.s. Košice pre HS-INGREAL

Leták s referenciami si môžete stiahnuť tu.